Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie

 

Aktualności

 

Zarząd Dróg Miejskich jest jednostką budżetową wyodrębnioną organizacyjnie ze struktur Miasta Łuków.

Zarząd nie posiada osobowości prawnej.


Obszar działania ZDM obejmuje sieć dróg gminnych o długości ok 62 km znajdujących się na obszarze administracyjnym miasta Łuków.

Uchwała w sprawie nadania statutu Zarządu Dróg Miejskich
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.)


Zarząd Dróg Miejskich działa przede wszystkim w oparciu o następujące akty prawne:

 

 

Inwestycje na 2017 r.

 

Inwestycje na 2016 r.

 

 

Obowiązujące akty prawne