Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie

 

 

Utrudnienia w ruchu

 

                Od 03.07.2017 r. do końca 2017 r.  

Prowadzone będą prace związane z przebudową

                          ul. Jana Kilińskiego   

na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Andrzeja Struga.

Prace podzielone będą na etapy. Rozebrana zostanie obecna nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową z płyt betonowych. Położone zostaną nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i krawężniki, przebudowane zostaną również zjazdy i chodnik.

        

                            Od maja 2017 r. 

     Prowadzone są prace związane z budową

              ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 

Wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna wraz z krawężnikami. 
Z kostki brukowej betonowej ułożone zostaną łączniki do ul. Władysława Broniewskiego i ul. Leona Kruczkowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy