Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie

 

Zgłoś awarię

 

                                Zgłoś nam niezwłocznie jeżeli zauważysz :

 

               •ubytki w  nawierzchni jezdni lub chodnika
               •awarie oświetlenia ulicznego
               •nieprawidłowe lub brak oznakowania miejsca robót drogowych
               •inne nieprawidłowości w pasie drogowym

                          

                             Zgłoszenia będą przekazywane odpowiednim służbom, lub wykonawcom.

 

 
                    Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznie:
(25) 798 27 35

 
                    Przyjmowanie zgłoszeń e-mail:
zdm@pro.onet.pl