Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  na 2022 rok ZDM Łuków - AKTUALIZACJA  nr 4

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  na 2022 rok ZDM Łuków - AKTUALIZACJA  nr 3

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  na 2022 rok ZDM Łuków - AKTUALIZACJA  nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  na 2022 rok ZDM Łuków - AKTUALIZACJA

Wyciąg z danych zawartych w załączniku  Informacja dodatkowa sporządzony na dzień 31.12.2022

Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZDM  sporządzone na dzień 31.12.2022

Rachunek zysków i strat  jednostki budżetowej ( wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022

Bilans  jednostki budżetowej ZDM Łuków sporządzony na dzień 31.12.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  na 2022 rok ZDM Łuków

tymczasowa organizacja

Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie

ul. Łąkowa 8

21-400 Łuków

 

© 2019 by Radosław Burdach. Created with WebWave CMS

ZDM Łuków
ZDM Łuków
ZDM Łuków