OGŁOSZENIE nr ZP.234.3.2024 z dnia 11.06.2024 r. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich

w Łukowie o przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż mienia ruchomego będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie

link do ogłoszenia na BZP

 

OGŁOSZENIE nr ZP.234.2.2024.1 z dnia 26.04.2024 r. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie o unieważnieniu postępowania na sprzedaż mienia ruchomego będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie w procedurze uproszczonej, wszczętego w dniu 23.04.2024 r.

 

link do ogłoszenia na BZP

 

OGŁOSZENIE nr ZP.234.2.2024 z dnia 24.04.2024 r. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie o sprzedaży mienia ruchomego będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie w procedurze uproszczonej

 

link do ogłoszenia na BZP

 

"OGŁOSZENIE nr ZP.234.1.2024 z dnia 19.04.2024 r. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie o przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż mienia ruchomego będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie

 

link do ogłoszenia na BIP

 

ZAKUP 11 SZT. PARKOMATÓW

 

link do ogłoszenia na BZP

 

W związku z trwaniem sezonu zimowego

uruchomiony został specjalny numer telefonu

511 727 483

na który można zgłaszać kwestie związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych administrowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie

 

 

 

 

 

Zarzadzenie Burmistrza Miasta Łuków

 

Zimowe utrzymanie 2023/2024

Poprawiona koncepcja projektowa

budowy ul. Żródlanej v2

--plik do pobrania--

Poprawiona koncepcja projektowa

budowy ul. Kondrackiego v2

--plik do pobrania--

Poprawiona koncepcja projektowa

budowy ul. Bartniej  v2

--plik do pobrania--

Koncepcja projektowa

budowy ul. Żródlanej

--plik do pobrania--

Koncepcja projektowa

budowy ul. Kondrackiego

--plik do pobrania--

"Wykonanie odwodnienia ulic

w ramach budowy ul. R. Stankiewicza i ul. B. Łukasiewicz w m. Łuków (2)"

 

--link do ogłoszenia--

 

Komunikat Nr 2/2022z dnia 12 grudnia 2022 r.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie

skierowany do właścicieli i zarządców budynków i innych obiektów budowlanych w sprawienałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem

Porządkowym Nr 1 Wojewody Lubelskiego

 

W związku z wystąpieniem w ostatnich dniach opadów śniegu i niskichtemperatur oraz możliwością powstawania niekorzystnych warunkówmeteorologicznych w szczególności intensywnych opadów śniegu stanowiącychpotencjalne zagrożenie dla konstrukcji obiektów oraz mogących powodowaćzagrożenie życia lub zdrowia użytkowników obiektów budowlanych, bezpieczeństwamienia bądź środowiska, przypominam właścicielom i zarządcom o obowiązkubezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994r. w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego i bezpiecznegoużytkowania obiektów budowlanych oraz obowiązku usuwania śniegu i lodu.Ponadto nadmieniam, iż nadal obowiązuje Rozporządzenie Porządkowe Nr 1Wojewody Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2006 r. w powyższej sprawie.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łukowie

inż. Grzegorz Załuski

 

 

 

 

 

 

 

 „ZAKUP PALIW PŁYNNYCH Z TANKOWANIEM POJAZDÓW W 2023 ROKU"

 

--link do ogłoszenia na PZP--

 

 „Dostawa materiałów brukarskich na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie”

 

--link do ogłoszenia na PZP--

 

Remont drogi gminnej nr 102506L ul. Tartaczna w mieście Łuków (2)

 

--link do ogłoszenia na PZP--

 

Remont drogi gminnej nr 102506L ul. Tartaczna w mieście Łuków

 

--plik do pobrania--

 

Wykonanie odwodnienia ulic w ramach budowy ul. R. Stankiewicza i ul. B. Łukasiewicz w m. Łuków

 

--plik do pobrania--

 

Koncepcja projektowa

budowy ul. Bartniej

--plik do pobrania--

Oferty pracy

w Zarządzie Dróg Miejskich !!

© 2019 by Radosław Burdach. Created with WebWave CMS

ZDM Łuków
ZDM Łuków
ZDM Łuków

 

Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie

ul. Łąkowa 8

21-400 Łuków