Zarzadzenie Burmistrza Miasta Łuków

 

Zimowe utrzymanie 2023/2024

Poprawiona koncepcja projektowa

budowy ul. Żródlanej v2

--plik do pobrania--

Poprawiona koncepcja projektowa

budowy ul. Kondrackiego v2

--plik do pobrania--

Poprawiona koncepcja projektowa

budowy ul. Bartniej v2

--plik do pobrania--

OFERTA PRACY

z dnia 26 maja 2022 roku

 

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W ŁUKOWIE

ogłasza nabór na stanowisko

 

PRACOWNIK FIZYCZNY (KIEROWCA), Dział Modernizacji i Utrzymania Dróg

w Zarządzie Dróg Miejskich w Łukowie

 

Liczba etatów – jeden

Wymiar czasu pracy – pełny etat

Podstawa zatrudnienia – umowa o pracę

Warunki pracy:

 • pracę w stałych godzinach od poniedziałku do piątku,
 • oprócz wynagrodzenia zasadniczego, również dodatek stażowy, premie, nagrody jubileuszowe, dodatkowe nagrody roczne, świadczenia z funduszu socjalnego,
 • po okresie próbnym możliwość zatrudnienia na stałe,
 • możliwość podjęcia pracy od zaraz.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje roboty drogowe na ulicach, placach i zieleńcach polegające m.in. na:

 • przebudowie i remoncie ulic,
 • prace związane z inżynierią ruchu (montaż i naprawa znaków bezpieczeństwa, poziome oznakowanie ulic),
 • sadzenie, pielęgnacja i wycinka drzew, koszenie trawy,
 • kierowanie pojazdami i sprzętem służbowym w ramach posiadanych uprawnień,
 • wykonywanie innych prac związanych z bieżącym utrzymaniem ulic, placów i zieleńców.

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • prawo jazdy kat. B (mile widziane prawo jazdy kat. C).

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV, podanie o pracę)
w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie, przy ul. Łąkowej 8, od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy zakładu tj.: 700-1500 lub przesłanie na adres e-mail: zdm@um.lukow.pl

Kontakt pod numerem telefonu: 25 798 21 00 lub 798 329 522.

Oferta pracy

w Zarządzie Dróg Miejskich !!

       (plik źródłowy)

OFERTA PRACY

z dnia 7 czerwca 2022 roku

 

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W ŁUKOWIE

ogłasza nabór na stanowisko

 

PRACOWNIK FIZYCZNY (MECHANIK), Dział Sprzętowo-Magazynowy

w Zarządzie Dróg Miejskich w Łukowie

 

Liczba etatów – jeden

Wymiar czasu pracy – pełny etat

Podstawa zatrudnienia – umowa o pracę

Warunki pracy:

 • pracę w stałych godzinach od poniedziałku do piątku,
 • oprócz wynagrodzenia zasadniczego, również dodatek stażowy, premie, nagrody jubileuszowe, dodatkowe nagrody roczne, świadczenia z funduszu socjalnego,
 • po okresie próbnym możliwość zatrudnienia na stałe,
 • możliwość podjęcia pracy od zaraz.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:

 • dbanie o stan wyposażenia oraz o porządek pomieszczeń warsztatowych,
 • przeprowadzanie bieżących przeglądów poszczególnych sprzętów i pojazdów,
 • diagnostykę i eliminowanie awarii występujących w sprzętach i pojazdach,
 • roboty konstrukcyjno-spawalnicze,
 • obsługę i naprawę maszyn i urządzeń,
 • przeprowadzanie bieżących napraw sprzętów i pojazdów,
 • wykonywanie prac związanych z obróbką materiałów metalowych i niemetalowych w ramach maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu ZDM w Łukowie.

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • prawo jazdy kat. B.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV, podanie o pracę) w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie, przy ul. Łąkowej 8, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zakładu tj.: 700-1500 lub przesłanie na adres e-mail: zdm@um.lukow.pl

Kontakt pod numerem telefonu: 25 798 21 00 lub 798 329 522.

Oferta pracy

w Zarządzie Dróg Miejskich !!

       (plik źródłowy)

© 2019 by Radosław Burdach. Created with WebWave CMS

ZDM Łuków
ZDM Łuków
ZDM Łuków

Zarzadzenie Burmistrza Miasta Łuków

 

Zimowe utrzymanie 2021/2022

 

Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie

ul. Łąkowa 8

21-400 Łuków