PLATFORMA PRZETARGOWA

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH Z TANKOWANIEM POJAZDÓW W 2023 ROKU"

„Dostawa materiałów brukarskich na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie”

Remont drogi gminnej nr 102506L

ul. Tartaczna w mieście Łuków (2)

Remont drogi gminnej nr 102506L

ul. Tartaczna w mieście Łuków

Wykonanie odwodnienia ulic w ramach budowy ul. R. Stankiewicza i ul. B. Łukasiewicz w m. Łuków (2)

Wykonanie odwodnienia ulic w ramach budowy ul. R. Stankiewicza i ul. B. Łukasiewicz w m. Łuków

„Opracowanie projektów budowlanych z elementami projektów wykonawczych budowy ulic w mieście Łuków

„Sukcesywne dostawy mieszanki kruszyw o frakcji 0-31,5 mm  do mechanicznej stabilizacji i remontów dróg gruntowych dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie”

"Sukcesywna dostawa materiałów brukarskich na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie"

"ZAKUP PALIW PŁYNNYCH Z TANKOWANIEM POJAZDÓW W 2024 ROKU"

tymczasowa organizacja

Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie

ul. Łąkowa 8

21-400 Łuków

 

© 2019 by Radosław Burdach. Created with WebWave CMS

ZDM Łuków
ZDM Łuków
ZDM Łuków